GYÜLEKEZETÜNK RÖVID TÖRTÉNETE

Már 1958-ban létezett egy pár magyar adventista család Torontóban akik egy kis csoport képeztek az akkori Yugoszlav gyulekezetben. Sleher pásztor, aki a Yugoszláv Adventista gyülekezet pásztora volt, fölkarolta ezt a parányi népet és eggyütt gyultek össze a volt Ukrán Adventista kápolnában.

Gyülekezetünk formálisan Sohlman Károly, egy népszeru Magyarországon született lelkipásztor által alakult meg 1965-ben. Nyugdíjas lelkipásztorként az Amerikai Eggyesült Államokban, New York városában élt. Rendszeresen látogatott Torontóba, hintve az ige magvát minden igazságot szerető és kereső magyar ember számára. Csak idő kérdése volt, hogy hivatalosan megalakuljon az a parányi kis fény amely tovább viheti majd Isten üzenetét Torontóban.

A gyülekezet megalakulása után Lénárt Béla, Yugoszláv magyar születésű lelkipásztor vette át a gyülekezet vezetését. Bár Sohlmann Károly lelkész továbbra is segítette és felkarolta a kis csoportot evangélizációs sorozataival, Lénárt testvér feleségével Ninával és az akkori gyülekezet tagjaival eggyütt fáradoztak azon hogy Isten üzenete hallható legyen a városban. Ezalatt az idő alatt is odaadó, türelmes lelkipásztorként volt ismeretes és hosszú ideig szolgált Torontóban.

A gyülekezet megalakulásának kezdetén 2-3 évig az Ukrán Adventista templomhelyiségében gyült össze. Azután pedig a Portugál Adventista templom eggyik kápolnájában rendelt az Úr nekünk helyet, az 506 College Street cím alatt. A két gyülekezeti helyiség csupán pár utcával volt egymástól, mindkét hely Torontó belvárosában.

1978-ban Lénárt Béla lelkipásztor nyugdíjba vonulása után Szerecz László lelkipásztor vette át a gyülekezetet. Feleségével Évával és három gyermekükkel teljesen Isten szolgálatában állva a gyülekezet szépen növekedett lelkileg és létszámban. Gyülekezetük ezalatt az idő alatt megközelítette az 50 létszámot. Szerecz testvér úgyszintén nagyon szivén viselte az özvegyek és betegek sorsát.

1983-ban Szerecz lelkész elhelyezése után idős Móra Imre lelkipásztor lett a gyülekezet vezetője. Feleségével, Ilonával eggyütt Barrie-ből utaztak a gyülekezeti összejövetelekre és mindketten fölkarolták és föntartották a magyar csoportot.

1989-ben Kalmár Gyula lelkipásztor lett kihelyezve a helyi Konferencia által. Bár felesége Vera és két fiúk nem beszélt magyarúl, hűségesen szolgálták a gyülekezetet hétről hétre. Ezalatt az idő alatt gyülekezetünk nehéznek találta a belvárosi parkolást és forgalmat, és fölköltözött a 2395 Bayview Avenue Bob Rumball Center kápolnájába.

Egy év szolgálat után Kalmár testvér egy angol gyülekezet pásztorolására lett megkérve. lgy a gyülekezet az elkövetkezendő 4 évben magyar pásztori szolgálat nélkűl folytatta küldetését. 1990-től 1994-ig Horváth Katalin testvérnő lett kinevezve a gyülekezet élére. Minden évben Konferencia által kinevezett pásztorok felügyelték a gyülekezet működését: Clayton Stanvic (1991), Barry Hubley (1992) és Ilijah Beslic (1993).

Ezen hiányos időben az urvacsorai szertartásokkor két lelkipásztorra (Milovan Bogomirovic és Gerrard Christiansen-re) mindig számíthattunk. Horváth Márton, Arthur Kiziak, Daniella Drábik, Jagos Ivanovic, Edward Johnson, Rory MacIntosh testvérek szívesen rendelkezésére álltak a gyülekezetnek az Isten ígéjének elhangzásában... A gyülekezet, sok nehézségek közt is, továbbra folytatta munkáját és hívatását.

1994-ben a gyülekezet újbol magyar lelkipásztort kapott, és 1994 őszétől Kapusi András lelkész vette át a lelkipásztori megbízást. Feleségével eggyütt, Juliannával és három gyermekükkel USA-ból érkeztek imáinkra válaszként.

2000 nyarán, közel a Torontóban megtörténő Generál Konferencia Űléséhez gyülekezetünk szomorúan vette tudomásul, hogy Kapusi testvér elhelyezést kapott közösségünkből. Hiányában a gyülekezet majdnem egy egész évig volt lelkipásztori vezetés nélkül, amikor 2001 februárjában imáink meghallgatásra találtak és Nagy Károly lelkipásztor átutalása megérkezett a Román Uniótól és így alkalmazhatta őt az Ontáriói kerület számunkra. Feleségével Cristinával és két gyermekével azóta is hűségesen szolgálják a Torontói közösséget...

HITELVEINK


Kik a Hetednapi Adventisták?

A torontói Magyar Hetednapi Adventista gyülekezet tagjai keresztények, akiknek céljuk az, hogy minden ember megismerje Jézus Krisztust. Hisszük, hogy Ő újra eljön a földre és ez az advent sokkal közelebb van, mint gondolnánk.

Hisszük azt, is, hogy közösségünket ennek az örömüzenetnek a hirdetésére hívta el Isten, ezért hitelveink, életmódunk és szervezetünk mind küldetésünk beteljesítését szolgálja.

A Biblia tanácsai alapján igyekszünk felkészülni Jézus második eljövetelére, olyan lelkület, jellem és magatartásforma kialakításával, amely nemcsak itt a földi életben példamutató, hanem alakalmassá tesz bennünket az örök életre is.

Ebben kívánunk segítségűl lenni minden ember számára, továbbadva mindazt, amit Isten nekünk adott.

Szeretettel hívunk és várunk minden lelket, aki osztozni kíván Istennek felénk áradó áldásaiban és szeretne beteljesítője lenni az utolsó idők legkomolyabb küldetésének.

Copyright © 2006 Press Ad Designs | Designed by Maa Designs and FLO BORS

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates